Mark
Mark

Over ons


GAAGA is een ontwerpbureau op het gebied van architectonische vormgeving en engineering. Wij richten ons op het realiseren van mens- en milieuvriendelijke gebouwen en plekken. Daarbij hebben we speciale aandacht voor collectieve stedelijke woonvormen en voor circulair ontwerpen en ‘open bouwen’. Het bureau is opgericht door Arie Bergsma en Esther Stevelink, beide opgeleid aan de Technische Universiteit Delft.

Als bureau proberen we zo vindingrijk en concreet mogelijk invulling te geven aan één van de grote uitdagingen van dit moment: de overgang naar een duurzame manier van bouwen en wonen. Dit betekent dat we in onze projecten veel nadruk leggen op slimmer en minder gebruik van materialen en grondstoffen, duurzamere bouwmethoden, klimaatadaptief bouwen en efficiënt, meervoudig ruimtegebruik.

Met een focus op duurzaam bouwen ontdekken we nieuwe mogelijkheden in de architectuur. Het inspireert ons tot het maken van architectonische ontwerpen die zowel rationeel als poëtisch zijn en waarin gebruiksvriendelijkheid, aanpasbaarheid, herbruikbaarheid, waardering voor natuurlijke elementen en architectonische sensitiviteit samenkomen.

GAAGA is gevestigd in Delft, in een zelf ontworpen pand. Binnen het bureau wordt gewerkt met een klein, specialistisch team. GAAGA ontving diverse prijzen en nominaties.


Design principles


In onze studio hebben we een open grondhouding en experimenteren we graag. Dat zie je ook terug in de gebouwen die we ontwerpen, die zijn telkens anders. Hoewel ieder ontwerp specifiek is, zijn de achterliggende basisprincipes generiek. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet: 

Open Bouwen
We vinden het belangrijk om gebouwen te ontwerpen die zowel diversiteit in gebruik als toekomstige veranderingen op kunnen nemen. Dit biedt woningeigenaren en gebruikers speelruimte en het verlengt de levensduur van gebouwen. Wij werken zoveel als mogelijk volgens de principes van ‘open bouwen’. Het concept van open bouwen pleit voor een duidelijk onderscheid tussen permanente en veranderlijke onderdelen in een gebouw. Het betekent rekening houden met verschillen in levensduur van bouwdelen en het scheiden van elementen met verschillende levenscycli. De kunst is om ervoor te zorgen dat elementen met een kortere levensduur niet de totale levensduur van het gebouw bepalen. Bekijk projecten ︎︎︎

Circulair ontwerp
Materiaal- en energiebewust ontwerpen zien we als een integraal onderdeel van ons werk. We denken kritisch na over hoe dingen gemaakt worden en zijn erop gericht om gebouwen te maken die het milieu zomin mogelijk belasten. Bij voorkeur ontwerpen we circulaire gebouwen: recyclebaar en met gebruikte of hernieuwbare materialen zoals hout. Bij het gebruik van primaire, industrieel vervaardigde materialen leggen wij steeds meer de nadruk op gewichtsreductie en slimmer gebruik van materiaal. Bekijk projecten ︎︎︎

Menselijk maat
We ontwerpen vanuit de gedachte dat architectuur, in brede zin, grote invloed kan hebben op het welbevinden van mensen. Dat architectuur kan bijdragen aan het je prettig voelen op een plek en aan binding met de omgeving. We vinden het daarom belangrijk gebouwen te ontwerpen die herkenbaar, functioneel en sensitief zijn en die gebaseerd zijn op de menselijke maat.

Participatief ontwerp
Om te doorgronden wat toekomstige gebruikers of andere belanghebbenden van waarde vinden voor het ontwerp proberen we hen actief te betrekken in het ontwerpproces. Dat kan zijn in de vorm van 1-op-1 gesprekken of publiekspresentaties waarin we bepaalde ontwerpkeuzes stapsgewijs toelichten. Het kan ook zijn in de vorm van workshops waarbij belanghebbenden directe invloed hebben op te maken keuzes aan de hand van variantenstudies. We gebruiken het ontwerpen dan als methode om tot bepaalde beslissingen te komen. Soms is het zo dat een ruimtelijke vraag op voorhand niet duidelijk is, het maken van ontwerpstudies kan dan helpen om de vraag helder te krijgen en de mogelijkheden in beeld te brengen. 
Bekijk projecten ︎︎︎

Detail en materiaal
Ogenschijnlijk onbeduidende zaken en detaillering maken enorme verschillen in de beleving van een gebouw. Materialen en producten zijn sfeerbepalend en bovendien vaak sturend in de wijze van bouwen en detailleren. We besteden daarom veel aandacht en zorg aan materialen en details, zodat de kleine dingen kloppen met het grotere geheel en dat er een samenhangend en verfijnd totaalbeeld kan ontstaan.
 

Partners


Esther Stevelink, architect / partner
Info ︎︎︎

Arie Bergsma, engineer / partner
Info ︎︎︎

Awards


Eerste prijs Hans Sauer Award 2020, project CiWoCo

Eerste prijs Duurzaam Bouwen Award 2020, project CiWoCo

Eerste prijs ARC19 Innovatie Award 2019, project CiWoCo

Derde prijs prijsvraag 071 Parels voor Leiden 2018, project Leidse parels

Nominatie / finalist Rijnlandse Architectuurprijs 2017, project Woonfabriek Leiden

Nominatie / finalist Rijnlandse Architectuurprijs 2015, project Theehuis Tuin van Noord

Eerste prijs Hauser Award 2013, project Stripe House

Nominatie / finalist Rijnlandse Architectuurprijs 2013, project Stripe House

Nominatie / finalist Hauser Award 2012, project V-house

Eervolle vermelding Hauser Award 2011, project House NL-III

Eerste prijs Europan 10 Maastricht 2010, project U-Turned

Nominatie / finalist BAI 2009, project Ossuarium Orthen

Tweede prijs Europan 6 2001, project Sub-Urban Laminate

Mark
copyright 2024 GAAGA 
follow us on Instagram ︎