Mark
Mark

Open Bouwen


tags:
open bouwen, circulair, houtbouw, wonen, buurtvoorziening, particulier, bouwgroep, participatie, renovatie, studie

We vinden het belangrijk om gebouwen te ontwerpen die zowel diversiteit in gebruik als toekomstige veranderingen op kunnen nemen. Dit biedt woningeigenaren en gebruikers speelruimte en het verlengt de levensduur van gebouwen. Wij werken zoveel als mogelijk volgens de principes van ‘open bouwen’. Het concept van open bouwen pleit voor een duidelijk onderscheid tussen permanente en veranderlijke onderdelen in een gebouw. Het betekent rekening houden met verschillen in levensduur van bouwdelen en het scheiden van elementen met verschillende levenscycli. De kunst is om ervoor te zorgen dat elementen met een kortere levensduur niet de totale levensduur van het gebouw bepalen.
copyright 2024 GAAGA 
follow us on Instagram ︎