Mark
Mark

Buurtvoorziening


tags:
open bouwen, circulair, houtbouw, wonen, buurtvoorziening, particulier, bouwgroep, participatie, renovatie, studie

We hebben een aantal kleinschalige, lokale voorzieningen gemaakt die gericht zijn op gebruik door mensen uit de buurt, bewoners of anderen. Het gaat dan om buurthuisfuncties, peuterspeelzaal, theehuis en dergelijke. Het faciliteren van gemeenschappelijke bijeenkomsten en het versterken van de binding met de buurt staan hierbij centraal.
copyright 2024 GAAGA 
follow us on Instagram ︎