Mark
Mark

Rijp en Groen — Schiedam


2021 - 
6 appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen
in opdracht van Coöperatie Rijp & GroenIn het historisch centrum van Schiedam ontwerpen we voor een bouwgroep een kleinschalig, duurzaam appartementengebouw met collectieve voorzieningen. De wens van de bouwgroep is om een gebouw te realiseren voor 6 toekomstige eigenaren met woninggroottes tussen 100-150m2. Daarnaast is er de wens voor een gezamenlijke ruimte voor samenkomst zowel binnen als buiten en voor een gemeenschappelijke parkeervoorziening. Het doel van de bouwgroep is plezierig wonen tot op hoge leeftijd doordat ze gemakkelijk goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.

De bouwlocatie ligt in een weinig aantrekkelijk gebied met voornamelijk achterkanten van de gebouwen van aangrenzende straten. De ambitie is om van deze onaantrekkelijke plek een groen dwaalstraatje te maken met daaraan gelegen een natuurinclusief gebouw dat duurzaam, circulair en ‘fit for the future’ is.


Mark
copyright 2024 GAAGA 
follow us on Instagram ︎