Mark
GAAGA werd in 2007 opgericht door Arie Bergsma en Esther Stevelink. Het architectenbureau richt zich op het ontwerpen van betekenisvolle, mens- en milieuvriendelijke gebouwen en plekken. Het heeft daarbij speciale aandacht voor bijzondere, collectieve woonvormen en voor Circulair Ontwerpen en Open Bouwen.

De opdrachten beslaan in principe het gehele ontwerp- en bouwtraject. Daarnaast treedt GAAGA regelmatig initiërend op en is er ervaring met het formuleren van projectambities. Vanuit deze rol als (mede) initiatiefnemer is het bureau sturend in het verwezenlijken van hedendaagse maatschappelijke doelen, waaronder de overgang naar een meer duurzame, gezonde leefomgeving.Het kantoor van GAAGA is gevestigd in Delft, in een zelf ontworpen pand. Binnen het bureau wordt gewerkt met een klein, specialistisch team van ontwerpers, architecten en ingenieurs.

GAAGA ontving diverse prijzen en nominaties.︎︎︎vorige    volgende︎