Mark
Mark

Over ons


GAAGA is een ontwerpbureau op het gebied van architectonische vormgeving en engineering. Wij richten ons op het realiseren van mens- en milieuvriendelijke gebouwen en plekken. Daarbij hebben we speciale aandacht voor collectieve stedelijke woonvormen en voor circulair ontwerpen en ‘open bouwen’. Het bureau is opgericht door Arie Bergsma en Esther Stevelink, beide opgeleid aan de Technische Universiteit Delft.

Als bureau proberen we zo vindingrijk en concreet mogelijk invulling te geven aan één van de grote uitdagingen van dit moment: de overgang naar een duurzame manier van bouwen en wonen. Dit betekent dat we in onze projecten veel nadruk leggen op slimmer en minder gebruik van materialen en grondstoffen, duurzamere bouwmethoden, klimaatadaptatief bouwen en efficiënt, meervoudig ruimtegebruik.

Met een focus op duurzaam bouwen ontdekken we nieuwe mogelijkheden in de architectuur. Het inspireert ons tot het maken van architectonische ontwerpen die zowel rationeel als poëtisch zijn en waarin gebruiksvriendelijkheid, aanpasbaarheid, herbruikbaarheid, waardering voor natuurlijke elementen en architectonische sensitiviteit samenkomen.

GAAGA is gevestigd in Delft, in een zelf ontworpen pand. Binnen het bureau wordt gewerkt met een klein, specialistisch team. GAAGA ontving diverse prijzen en nominaties.


copyright 2022 GAAGA 
follow us on Instagram ︎