Mark
Mark

Nieuwe Gracht — Delft


2016 - 2020
11 appartementen, 2 bedrijfsruimten en parkeervoorziening
in opdracht van Cooperatie OJW Leeuwenhoek


In het Leeuwenhoekkwartier, vlakbij station Delft, hebben we op twee stadskavels een woongebouw ontworpen. Het gebouw, dat ontwikkeld is met een bouwgroep, heeft naast elf woningen ook twee werkruimten op de begane grond. Door het samenvoegen van de twee stadskavels ontstond er een bredere kavelmaat dan vanuit het stedenbouwkundig plan was toegestaan. Tegelijkertijd bood het samenvoegen veel meer mogelijkheden voor het creëren van grote gelijkvloerse woningen, een wens vanuit de bewoners. Het verenigen van deze tegenstrijdige uitgangspunten was een belangrijk startpunt in het ontwerp.

Door op de grens tussen de beide kavels een zone te introduceren met daarin lift- en trappenhuis ontstond er een natuurlijke scheiding in het gebouw. Op deze manier konden twee grote woningen per verdieping gemaakt worden, telkens aan weerszijden van het lift- en trappenhuis. Een efficiënt ontsluitingssysteem gaf vervolgens de ruimte om aan de buitenzijde de gevel te laten inspringen en het gebouw visueel op te delen in twee panden. Om te zorgen dat het complex wel één geheel blijft, is gezocht naar een subtiele eenheid in detaillering, kleur- en materiaalgebruik. Stalen elementen komen in beide panden terug; in het linkerpand in de vorm van tweeling kolommen en in het rechterdeel in de vorm van een getrapte omkadering van de ramen. Daarnaast bestaan beide gevels uit één uniform hoofdmateriaal, in getemperde grijze tinten met een levendige textuur; glad versus licht gestraald beton op het linkerpand, en vertind en gekaleid metselwerk op het rechterpand.

De appartementen zijn van ruime buitenruimtes voorzien. Grote vierkante balkons, ingeklemd in de holte tussen de panden, en brede inpandige loggia’s voorzien van tweelingkolommen en balustrades vormen een rustig en ritmisch straatbeeld. Het onderste deel van het gebouw wijkt door zijn verdiepingshoogte af van de overige verdiepingen en vormt daardoor een herkenbare plint. Hierin zijn twee bedrijfsruimten gesitueerd. Een parkeersysteem op het binnenterrein maakt het mogelijk om op de begane grond zowel buitenruimtes als parkeerplekken te realiseren.

Om tijdens het ontwerpproces allerlei specifieke wensen te kunnen faciliteren was het van belang dat het ontwerp kon meebewegen met haar bewoners. De hoofdstructuur van het gebouw is daarom zo opgezet, dat het de bewoners vrijheid geeft om zelf de indeling van de woning te bepalen. Deze flexibiliteit is niet eenmalig, ook in de toekomst blijven aanpassingen mogelijk wat de duurzaamheid van het gebouw ten goede komt.
Mark
copyright 2024 GAAGA 
follow us on Instagram ︎