Mark
Mark

Energiepark — Leiden


2020 - 2021
150 woningen, voorzieningen en parkeergarage 
structuurontwerp in opdracht van ontwikkelcombinatie EnergieparkHet Energiepark e.o. is een belangrijke herontwikkelingslocatie aan de noordzijde van het centrum van Leiden. Eén van de deellocaties betreft de plek waar nu het Stadsbouwhuis, een voormalig gemeentelijk kantoorgebouw uit eind jaren 70, is gelegen. Voor deze deellocatie hebben wij een ruimtelijk onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor nieuwe woonbebouwing in het geval dat het Stadsbouwhuis wordt gesloopt. Het onderzoek laat zien op welke wijze woonprogramma kan worden georganiseerd en geeft tevens een beeld van de beoogde ruimtelijke kwaliteit.

De diverse belanghebbenden zijn bij dit onderzoek actief betrokken, zowel de buurt (burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk), marktpartijen, woningcorporatie als gemeente.
Mark
copyright 2024 GAAGA 
follow us on Instagram ︎