Mark

Energiepark — Leiden2020 - heden
appartementen en voorzieningen / in opdracht van ontwikkelcombinatie Energiepark

 
Het Energiepark e.o. is een belangrijke herontwikkelingslocatie aan de noordzijde van het centrum van Leiden. Eén van de deellocaties betreft de plek waar nu het Stadsbouwhuis, een voormalig gemeentelijk kantoorgebouw uit eind jaren 70, is gelegen. Voor deze deellocatie hebben wij een ruimtelijk onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor nieuwe woonbebouwing in het geval dat het Stadsbouwhuis wordt gesloopt. Het onderzoek laat zien op welke wijze woonprogramma kan worden georganiseerd en geeft tevens een beeld van de beoogde ruimtelijke kwaliteit.

De diverse belanghebbenden zijn bij dit onderzoek actief betrokken, zowel de buurt (burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk), marktpartijen, woningcorporatie als gemeente.
Mark
︎︎︎vorige    volgende ︎