Mark
Mark

De Hartlijn — Leiden


2018
prijsvraag Leiden Bio Science ParkDoor het Leiden Bio Science Park loopt een hoofdroute, 'De Hartlijn', van Leiden CS in het oosten tot de Oude Rijn in het westen. Het LBSP heeft een ideeënwedstrijd uitgeschreven voor een ruimtelijke ingreep op of langs De Hartlijn ter versterking van de herkenbaarheid van de route en de aantrekkelijkheid en identiteit van het Bio Science Park.

De stamcel, als bouwsteen voor groei en ontwikkeling, is de inspiratiebron voor ons voorstel. In het groen, vlak langs de Hartlijn, komt een reeks ruimtelijke 'Stamcellen'. Allen hebben dezelfde basis: een toegangspoort en bijbehorend grondvlak. De poorten fungeren als bakens die de Hartlijn van begin tot eind markeren. Ieder basiselement kan zich vervolgens verder ontwikkelen, waardoor een gevarieerde reeks van postzegelparkjes ontstaat met de thema's: eten & ontmoeten, sport & spel, cultuur & samenkomst, educatie & wetenschap en natuur & duurzaamheid.

Het plan ontstaat samen met de gebruikers die een stamcel kunnen adopteren. Op de toegangspoort staat wie de Stamcel adopteerde om haar een leuke invulling te geven. Denk aan een terrasje van een bedrijf, tennistafels van een studievereniging, een meditatiekring van de universiteit . De betrokkenheid van de gebruikers versterkt de gebiedsidentiteit van het Bioscience Park en helpt om de openbare ruimte te activeren. Een centrale toezichthouder, een vaste ontwerper en een aantal spelregels voor het gebruik waarborgen de eenheid, uitstraling en kwaliteit van de reeks Stamcellen.

Zo ontstaat een route die zich blijft ontwikkelen, die kan reageren op behoeftes van gebruikers en kan veranderen als het gebied zelf verandert. De Stamcellen brengen de Hartlijn tot leven.
copyright 2024 GAAGA 
follow us on Instagram ︎