Mark
Circulair ontwerp
Materiaal- en energiebewust ontwerpen is een integraal onderdeel van ons werk. Bij voorkeur ontwerpen we circulaire gebouwen: recyclebaar en met gebruikte of hernieuwbare materialen. We werken tijdsbewust met oog voor hergebruik en mooie veroudering van materialen.

Lees meer︎︎︎


— Open Building  —
We ontwerpen gebouwen die zowel diversiteit in gebruik als toekomstige veranderingen op kunnen nemen. Niet rigide, maar open. Wij werken daarbij zoveel als mogelijk volgens de Open Building principes.

Lees meer︎︎︎


— Well-being —
We ontwerpen vanuit de gedachte dat architectuur, in brede zin, grote invloed kan hebben op het welbevinden van mensen. Dat architectuur kan bijdragen aan het je prettig voelen op een plek en in een ruimte. Dit aspect van ons werk is geen exacte wetenschap; er zijn geen wetmatigheden waar we ons in het ontwerp op kunnen baseren. Wel kijken we goed naar geslaagde en minder geslaagde voorbeelden die de bestaande stedelijke omgeving biedt en putten daar onze inspiratie uit. 

Lees meer︎︎︎


— Participatief ontwerp —
We beschouwen ieder ruimtelijk vraagstuk als uniek; de locatie is telkens anders en ook de eisen en wensen met betrekking tot het gebruik verschillen per opgave. Om een goed antwoord te kunnen vinden op de vraagstelling proberen we bij het ontwerpproces alle belanghebbenden actief te betrekken, altijd met speciale aandacht voor de eindgebruikers.

Lees meer︎︎︎


— Detail en materiaal —
We ontwerpen met oog voor details. Ogenschijnlijk onbeduidende zaken en detaillering maken namelijk enorme verschillen in de beleving. Materialen en producten zijn sfeerbepalend en bovendien vaak sturend in de wijze van bouwen en detailleren. Het gaat ons om de beheersing van dat alles zodat er een samenhangend en verfijnd geheel kan ontstaan. 

Lees meer︎︎︎
︎︎︎vorige    volgende︎