Transformatie

Middels duurzame transformatie kunnen karakteristieke gebouwen een nieuw leven krijgen en voor langere tijd behouden blijven voor de toekomst.

Waarde versterken
In binnensteden bevinden zich vele karakteristieke gebouwen die hun originele functie niet meer kunnen vervullen. Transformatie van deze gebouwen kan voorkomen dat ze worden gesloopt. Door een gebouw een nieuwe functie te geven en tegelijkertijd bijzondere en waardevolle karakteristieken zichtbaar te maken kan het gebouw weer van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving en de gebruikers.

Verduurzamen
Ook op het gebied van duurzaam bouwen is transformatie van betekenis. Enerzijds omdat transformatie van gebouwen onnodig gebruik van nieuwe bouwmaterialen en grondstoffen voorkomt en anderzijds omdat gebouwen energetisch verbeterd kunnen worden. We hebben ervaring met het verbeteren van de energieprestatie van bestaande gebouwen, waarbij het behouden van de bijzondere kwaliteiten van een gebouw voorop staat.

Woonfabriek Leiden
De Woonfabriek Leiden in de voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros is een goed voorbeeld van een transformatie. De oude fabriekshallen zijn industrieel erfgoed en stonden op de lijst om te worden gesloopt. Dankzij het transformatieproject blijft een karakteristiek gebouw behouden dat herinnert aan de industriĆ«le binnenstad van voorheen. GeĆÆnteresseerd in transformatie? Neem contact met ons op.