Toekomstbestendig

Om te zorgen dat gebouwen lang van waarde kunnen zijn, is het belangrijk om gebouwen zoveel als mogelijk adaptief en daarmee toekomstbestendig te ontwerpen.

Vormgeven aan toekomst
De toekomst van een gebouw staat niet vast en is van nature ongrijpbaar. Gedurende de decennia dat een gebouw er staat treden - soms grote soms kleine - veranderingen op. Bijvoorbeeld in gebruik, waardering en de gewenste technische prestaties. Hoe zorg je er nu voor dat een gebouw kan meebewegen met onbekende toekomstige veranderingen?

Diversiteit en veranderingen
Mede door het werken met particulieren en bouwgroepen zijn we ons steeds meer bewust geworden van de enorme diversiteit aan gebruikerswensen en levenswijzen van mensen. Zo is het besef gegroeid dat bij het ontwerpen van zoiets vast en langlevend als gebouwen, je flexibiliteit moet inbouwen om zowel diversiteit in gebruik als toekomstige veranderingen op te kunnen vangen.

Flexibiliteit ontwerpen
Deze vraag van toekomstbestendig ontwerpen kent geen algemene antwoorden. Per project formuleren we de ambities en zoeken we naar de voor die opgave passende oplossingen. De specifieke ontwerpkennis en technische kennis die daarvoor benodigd is hebben we opgedaan bij verschillende projecten. Geïnteresseerd in toekomstbestendig bouwen? Neem contact met ons op.