Technisch ontwerp

De technische uitwerking is bepalend voor de uitstraling van het ontwerp en voor het waarmaken van duurzame ambities.

Techniek en beeld in overeenstemming
Onze ontwerpen werken wij bij voorkeur uit tot het niveau van produceren en uitvoering. Met onze integrale ontwerpaanpak, technische kennis en ervaring zorgen we ervoor dat de techniek en het beeld met elkaar kloppen, dat het kleine detail overeenstemt met het geheel en dat duurzame ambities, variërend van CO2 reductie tot het creëren van toekomstbestendige omgevingen, werkelijkheid kunnen worden.

Samenwerking
Het volledig uitwerken van onze ontwerpen doen we uiteraard niet solitair, we werken hierin nauw samen met adviseurs en uitvoerende partijen. Samen zoeken we naar nieuwe producten en onorthodoxe toepassingen van bestaande materialen en technieken. We maken hierbij gebruik van zowel 2D als 3D computertechnologie (BIM).

De bouwplaats
Naast het ontwerp- en technisch tekenwerk vervullen wij een actieve rol tijdens het bouwproces. Zo zien wij erop toe dat er gebouwd wordt volgens afspraak en houden wij esthetisch en/of bouwkundig toezicht. Deze betrokkenheid met de bouwplaats geeft ons bovendien weer nieuwe inzichten die we kunnen gebruiken in het ontwerpen en uitwerken van andere projecten. Enthousiast geworden? Neem contact met ons op.