Energiebewust

Vanaf 2020 moeten nieuwe gebouwen bijna energieneutraal zijn en zo mogelijk nog beter. Dit zal in toenemende mate invloed hebben op het ontwerp.

Integraal ontwerpen
Energieneutraal ontwerpen vergt in een vroegtijdig ontwerpstadium al specifieke kennis van de energie- en bouwfysische prestaties van de gevel, van klimaat- en installatieconcepten en van energieopwekkingssystemen. Doordat wij zelf de energieprestatie berekeningen maken zijn wij in staat om maatregelen op het gebied van energiezuinig bouwen te integreren in het ontwerp.

Maatregelen
Om gebouwen te maken die energiebewust zijn, besteden we onder andere aandacht aan:

  • Het ontwerpen van gevels met optimale energie-prestaties, bijvoorbeeld door goed te isoleren en de grootte en positie van raamopeningen af te stemmen op de oriĆ«ntatie van het gebouw
  • Het integreren van energievriendelijke warmteterugwininstallaties;
  • Het integreren van duurzame energieopwekking bijvoorbeeld door PV panelen, zonnecollectoren en PVT systemen of warmtepompen toe te passen
  • Het ontwerpen van een compact bouwvolume met voldoende dakoppervlak voor energieopwekkingssystemen
  • Het passief gebruiken van zonne-energie, bijvoorbeeld met dakoverstekken die zorgen voor schaduw in de zomer en zontoetreding in de winter.

Energiebewust transformeren
Ook bij het transformeren van bestaande gebouwen speelt energiebewust ontwerpen een steeds grotere rol. Wij hebben ervaring met het energetisch opwaarderen van bestaande gebouwen, met aandacht voor het behoud van de karakteristieke uitstraling en historische waarde.