Circulair bouwen

De Nederlandse overheid wil dat onze economie in 2050 volledig circulair is. Dat betekent dat afval zoals wij dat nu kennen niet meer bestaat. Afval wordt een grondstof.

Kringloop
Het kringloopprincipe is de basisgedachte van circulair bouwen. Er is geen sprake meer van een lineair proces of eindig model waarin producten en materialen na gebruik worden vernietigd. Door hergebruik blijven we eerder toegepaste materialen en producten gebruiken. Dit vraagt een andere manier van nadenken over materialen, bouwproducten en bouwmethoden.

Urban mining
Een circulair gebouw geeft uiting aan het idee van urban mining: het uitgangspunt dat een gebouw een opslagplaats is van grondstoffen, die je aan het eind van de levensduur wilt delven om ze opnieuw te gebruiken. Door de afvalstromen al tijdens de bouwfase netjes te scheiden, vergemakkelijken we dat proces voor toekomstige generaties. Naast bouwen op een manier dat je de materialen kunt hergebruiken, draait circulair bouwen ook om het nu al hergebruiken van materialen van andere bouwwerken.

Ontwerphouding
Circulair bouwen betekent dat met een andere houding en kennis dient te worden ontworpen en gebouwd. Wij hebben inmiddels de nodige kennis en ervaring opgedaan met circulair en duurzaam bouwen. Ervaringskennis die weer kan worden ingezet bij nieuwe projecten.

Circulair ontwerp
Om herbruikbaarheid en recyclebaarheid daadwerkelijk te realiseren, proberen we hier op verschillende manieren aandacht aan te besteden in het ontwerpproces, bijvoorbeeld door:

  • Materialen toe te passen die circulair zijn en derhalve nagroeibaar, recyclebaar of geschikt voor direct hergebruik;
  • De bouwkundige constructie zoveel als mogelijk demontabel te ontwerpen uit meerdere, kleine, losse onderdelen. Verbindingen zullen zoveel als mogelijk droog worden uitgevoerd.
  • Rekening te houden met verschillende levensduren voor verschillende gebouwdelen. Zo wordt de levensduur van de draagconstructie geschat op 100-300 jaar terwijl de levensduur van installaties een stuk korter is. Onderdelen die gedurende de levensduur tussentijds vervangen dienen te worden of onderhoud vergen worden goed toegankelijk en bereikbaar ontworpen.
  • Materiaalgebruik te minimaliseren door efficiĆ«nt te ontwerpen en geprefabriceerde onderdelen toe te passen met optimale prestaties.

Om te kunnen sturen op het gebied van circulair en duurzaam bouwen maakt GAAGA zelf de milieuprestatieberekeningen en GPR berekeningen.