Bouwgroepen

Steeds meer mensen zoeken nieuwe vormen van samen werken en leven. Het is dus niet vreemd dat bouwgroepen aan populariteit winnen: met een groep gelijkgestemden bebouw je een kavel om daar te gaan wonen.

Ruimte voor collectieve voorzieningen
Een bouwgroep is met name interessant voor wie de eenvormigheid wil doorbreken. Doordat je als toekomstige bewoner rechtstreeks betrokken bent bij het ontwerpproces, is er veel ruimte voor persoonlijke en collectieve woonwensen, zoals een collectieve tuin, klusruimte en garage. Bovendien zorgt de groepsdynamiek die tijdens het project ontstaat vaak voor onverwachte mogelijkheden en originele keuzes.

Balans collectief en individueel
Ontwerpen met de eindgebruiker vraagt een zekere flexibiliteit in het ontwerp. Juist deze ingebouwde flexibiliteit maakt het gebouw adaptief en toekomstbestendig. Binnen de opgave van bouwgroepen proberen we te zoeken naar de balans tussen collectiviteit en individuele vrijheid. Een voorbeeld hiervan zijn de balkons bij het project De Hallen. Het type balkon is een individuele keuze, passend binnen het collectieve idee en uiteindelijk beeldbepalend voor het geheel.

Voorbeelden in Leiden, Delft en Amsterdam
Op verschillende plekken in de randstad hebben we ontwerpen gemaakt voor groepen van particulieren. Zo hebben we in Leiden, Delft en Amsterdam woongebouwen met een grote variƫteit aan woningen gerealiseerd.