Wat we doen

GAAGA geeft vorm aan gebouwen en plekken. Wij maken ruimtelijke, duurzame en vindingrijke ontwerpen op maat, voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers.

Type opdrachten
We werken in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers, altijd met speciale aandacht voor de eindgebruikers. Onze opdrachtgevers hebben gemeen dat ze bijzondere, specifieke wensen dan wel complexe ruimtelijke vraagstukken met zich meebrengen. Dat kan variëren van de wens voor een éénpersoonshuis tot aan de inpassing van filmzalen op een ingewikkelde locatie.

Onze opdrachten beslaan in principe het gehele ontwerp- en bouwtraject. Daarnaast treden we regelmatig initiërend op en hebben we ervaring met het formuleren van projectambities en het Programma van Eisen. Vanuit deze rol als mede initiatiefnemer proberen we concreet vorm te geven aan maatschappelijke doelen en ontwikkelingen van deze tijd, waaronder de transitie naar een duurzame leefomgeving.

Werkzaamheden en werkvelden
Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit: het formuleren van projectambities (programma van eisen), het doen van ontwerpend onderzoek, het maken van een ruimtelijk ontwerp in al zijn facetten, de bouwtechnische uitwerking, het maken van energieprestatie- en milieuberekeningen en het houden van toezicht op de bouwplaats.

We zijn actief binnen de volgende werkvelden: