Woonfabriek Leiden nieuwbouw

De voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros herinnert aan de industrie die de Leidse binnenstad vroeger kenmerkte. We transformeerden dit industriële erfgoed naar een wooncomplex met zestien unieke woningen. Met een beperkt aantal slimme en strategische ingrepen zetten we de transformatie van conservenfabriek naar woonfabriek in gang. Ook is er een nieuwbouw gedeelte toegevoegd, met vier rijwoningen en twee appartementen, die het complex een nieuw gezicht geeft aan de Ir. Driessenstraat. Nieuwbouw en oudbouw komen samen in het nieuwe Leidse hofje.

Nieuw Leids Hofje
Leiden is beroemd vanwege de vele historische binnenhofjes. Aan dit palet aan hofjes is met de Woonfabriek een nieuw Leids hofje toegevoegd. Door een van de minder karakteristieke fabriekshallen te slopen, ontstond ruimte voor een gemeenschappelijke binnentuin met aangrenzend privéterrassen. Nieuwbouw en oudbouw komen hier samen. Een nieuwe doorgang met een stalen poort biedt vanaf de straat een inkijkje in de groene binnentuin.

Nieuwbouw
Tussen de conservenfabriek en een doorlopende weg bevond zich een braakliggend terrein. Hier hebben we een aantal ‘rijtjeshuizen’ geplaatst, maar dan achterstevoren, dus met de voordeur aan het hofje. Op deze manier is de nieuwbouw geen los aanhangsel, maar echt onderdeel van het wooncomplex. Naast deze eigenzinnige interpretatie van het bekende Hollandse rijtjeshuis bevat het nieuwbouwgedeelte een bijzondere bovenwoning met opvallende erkers op de hoek.

Opdrachtgever: Bouwgroep Tieleman & Dros
Locatie: Leiden
Programma: woongebouw
Oppervlakte: 2503 m2 BVO
Status: gerealiseerd
Periode: 2013-2016
Partners: Vinkbouw Nieuwkoop, OntwerpJeWoning, Pieters Bouwtechniek, moBius consult, Fore Installatieadvies, BOS - buitenruimte advies
Foto's: Kim Zwarts & GAAGA

Nominatie Rijnlandse Architectuurprijs 2017