Paviljoens Smart Square

Voor de jaarlijkse prijsvraag, die het Bosch Architectuur Initiatief in 2018 samen met de Gemeente Den Bosch organiseert, wordt een ontwerp gevraagd voor de Smart Square: een ontmoetingsplek in de openbare ruimte én een experimenteerruimte voor innovatieve (data)toepassingen. In ons voorstel geven we de Smart Square vorm met 12 paviljoentjes die van positie, uiterlijk en functie kunnen veranderen. Met deze PAMs (Performative Architecture Modules) als flexibele bouwstenen zijn er eindeloze ruimtelijke opstellingen en programmatische invullingen op het plein mogelijk.

Door de PAMs te rangschikken ontstaan er bijvoorbeeld kamers, een zaal, een labyrint, een plein, een straat of een dorp. Zo kan het plein geschikt worden gemaakt voor expositie, veldonderzoek, sociaal experiment, straatcolleges, food festivals, etc.. Met de PAMs ontstaat een Smart Square, die reageert op de gebruiker en de gebruiker kan sturen in gedrag.

Een PAM bestaat uit een frame waartussen touwen gespannen worden. De touwen dienen om ruimten af te bakenen, PAMs te verbinden, een bepaalde sfeer en esthetiek te creëren en om (slimme) elementen aan te bevestigen. Dit is Performative Architecture: ruimtelijk ontwerp dat dient als toneel of achtergrond, dat vraaggestuurd, beweegbaar en aanpasbaar is en uitnodigt tot creativiteit en experiment.

De kosten van een PAM zijn beperkt en worden vooral bepaald door de materiaalkosten. In de productie wordt samenwerking gezocht met lokale bouwopleidingen. Een PAM is simpel, circulair en demontabel. Het huisvormige metalen frame kan uit elkaar worden gehaald of als geheel worden verplaatst. In het frame worden gebruikte of gerecyclede touwen geregen. De wanden zijn daarmee semi-transparant en doorwaadbaar wat zorgt voor gelaagdheid en een mix tussen beslotenheid en openheid.

Opdrachtgever: BAI en Gemeente Den Bosch
Locatie: Den Bosch
Programma: Smart Square
Oppervlakte: variabel
Status: afgerond
Periode: 2018