New Green Office

Een nieuw kantoor in de haven van Schiedam met ‘state of the art’ oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Met die opgave zijn wij aan de slag gegaan in dit haalbaarheidsonderzoek. We organiseerden een serie van workshops en onderzochten de organisatie, locatie, regelgeving en duurzaamheidsoplossingen. Het resultaat is een onderzoeksrapport en een aantal gebouwmodellen die de basis kunnen zijn voor toekomstige ontwikkeling.

Samenwerking en interactie
Om een nieuw kantoor te kunnen ontwerpen, moet eerst de organisatie goed worden begrepen. Een nieuwe werkomgeving kan namelijk ook gewenste veranderingen in de organisatie ondersteunen. Hoe wordt er samengewerkt? Wat vinden werknemers belangrijk in hun werkomgeving? Wat zijn bedrijfswaarden? Wat zijn de voornaamste activiteiten gedurende een werkdag? Deze onderwerpen hebben we onderzocht in workshops, oefeningen en gesprekken. Zo bleek dat er behoefte is aan een omgeving die interactie tussen de verschillende afdelingen versterkt en samenwerking verbetert.

Innovatief en duurzaam
Duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke ambities voor het nieuwe circulaire kantoor. Voor diverse thema’s zoals energie, water, groen, flexibiliteit en materiaalgebruik hebben we gezamenlijk prioriteiten vastgesteld en vervolgens toepassingsmogelijkheden in beeld gebracht. Zo is bijvoorbeeld het idee ontstaan om restmateriaal uit de containers op het bedrijfsterrein een plek te geven in het gebouwontwerp. Niet alleen in het interieur, maar ook in de gevels.

Gebouwconcepten van hof tot pixelblock
Het nieuwe kantoor moet in de eerste plaats een comfortabele, prettige werkplek zijn. In contrast met de harde en industriële omgeving, wilden we een gebouw ontwerpen dat esthetisch aantrekkelijk is en ook ruimte biedt voor natuur en groen. Op basis van het onderzoek en de gezamenlijk vastgestelde prioriteiten bedachten we 5 concept modellen: het Pixel Block, Courtyard, Parallel Strips, Perforated Block en de Single Strip. Ieder model heeft zijn eigen kwaliteiten en is anders in routing, mate van interactie, mate van flexibiliteit, compactheid en kansen om groen te integreren. Zo kan uiteindelijk het meest geschikte model worden gekozen en in een volgende fase verder worden ontwikkeld.

Opdrachtgever: bedrijf in Schiedamse haven
Locatie: Schiedam
Programma: kantoorgebouw
Oppervlakte: 3150 m2 BVO
Status: afgerond haalbaarheidsonderzoek
Periode: 2019
Partners: RSW architecten