Great Fen bezoekerscentrum

Op het kruispunt van recreatieve routes in een nieuw aan te leggen natuurgebied ligt het bezoekerscentrum dat bestaat uit drie enkellaagse, puntige gebouwtjes die visueel zweven boven het vlakke landschap.

Bezoekerscentrum in nieuw drasland
‘The Great Fen’ is een project dat staat voor de realisatie van een groot drasland gedurende de komende 50 jaar in het graafschap Cambridgeshire (GB). Meer dan 3000 hectare agrarisch gebied zal worden getransformeerd naar een lappendeken van leefomgevingen: open water, veen en moerasland, nat grasland, struikgewas en bebossing. Het bezoekers centrum bestaat uit een verzameling van kleinschalige, langwerpige gebouwtjes die een miniatuur drasland omsluiten.

Een panoramisch referentiepunt
De gebouwtjes zijn op een denkbeeldige cirkel uiteen gelegd zodat een panoramisch 360 graden uitzicht op het landschap mogelijk is. Het geheel is gesitueerd op het kruispunt van toekomstige wandel en fietsroutes wat de associatie oproept van een kleine nederzetting. De gebouwtjes hebben een kristalachtige vormgeving en door het onderscheidende silhouet valt het centrum op in het open en vlakke landschap en dient als een visueel referentiepunt voor bezoekers.

Ieder gebouwtje een eigen functie
Ieder gebouwtje functioneert zelfstandig en overziet een ander deel van het omringende landschap. Het noordelijke gebouwtje biedt onderdak aan de expositie ruimte, de museumwinkel en de ontvangstruimte en is georiënteerd op het gebied waar in de toekomst een groot meer zal komen. Het zuidoostelijk gebouwtje omvat het theehuis, de openbare toiletten en bergingen en het zuidwestelijk gebouwtje omvat de ontmoetingsruimte en kantoren.

Opdrachtgever: partnerschap The Great Fen
Locatie: Cambridgeshire, Groot-Brittanië
Programma: bezoekerscentrum
Oppervlakte: 990m2 BVO
Status: afgerond
Periode: 2012-2013