De Klikspaan

Dit project is een studie naar de levensduurverlenging en toekomstbestendigheid van het studentencomplex ‘De Klikspaan’ aan de Klikspaanweg in Leiden en de publieke ruimte tussen de studentenflats. Het klikspaancomplex is door SLS wonen eind jaren 50 gerealiseerd onder druk van het ook toen nijpende tekort aan studentenkamers. Architect H. Postel ontwierp het complex met als belangrijkste ‘landmark’ de eerste zogenaamde sterflat van Nederland.

Van introvert naar extrovert
Om de fysieke en sociale aansluiting bij de omgeving te verbeteren is een strategie van verlevendigen en intensiveren gekozen. Daartoe zijn middelen ingezet als: aanpassing van de routing (door het gebied), verbetering van de ontsluiting van het gebied, toevoeging van méér bijzondere gebouwen naast de sterflat, verbetering van visuele relaties tussen het Klikspaancomplex en omgeving en projectie van een groter en diverser programma.

De sterflat
De unieke sterflat wordt nieuw leven ingeblazen door de ontsluiting buiten het gebouw te leggen. Deze ingreep biedt nieuwe mogelijkheden voor dit gebouw wat betreft flexibiliteit qua woonvorm en woninggrootte; in het gebouw zijn nu zowel kleinere woongroepen als zelfstandige woonruimtes en grotere woonruimtes mogelijk. Tevens komt meer woonoppervlakte beschikbaar doordat de benodigde ruimte voor ontsluiting buiten het gebouw komt te liggen.

Interactie
Op de begane grond wordt een wijziging aangebracht van typische op het gebouw georiënteerde functies (berging, fietsenopslag, etc.) naar juist meer op de buurt georiënteerde functies (bijvoorbeeld een uitzendbureau, fitnessruimte, werkruimten voor starters, horeca, etc.). Hierdoor zal meer interactie tussen gebouw en omgeving ontstaan en meer levendigheid worden gerealiseerd.

Het maaiveld
Verder is het voorstel om het huidige maaiveld, dat vooral bestaat uit een grote grasvlakte met daar door heen een toegangsweg, anders in te richten met meer verharding die deels toegankelijk is voor auto’s en beschikbaar is voor parkeren. Hierdoor ontstaat een meer pleinachtige, voor voetgangers en fietsers beter toegankelijke ruimte, die de afzonderlijke gebouwen beter met elkaar verbindt en die zorgt voor meer interactie tussen de gebouwen en haar bewoners.

Opdrachtgever: SLS wonen
Locatie: Leiden
Programma: studentenhuisvesting en openbare ruimte
Status: afgerond
Periode: 2012
Partners: Ontwerpbureau Muller