Block U-Turned

Block-Uturned is een voorstel binnen het Europan onderwerp ‘Regeneration: programmatic conversion’. Het oude Sphinx terrein aan de rand van de binnenstad van Maastricht is haar oorspronkelijke industriefunctie kwijtgeraakt en zal worden herbestemd tot woongebied met een nieuwe identiteit en dynamiek. Block U-turned betreft een visie voor een viertal woongebouwen op een geluidsbelaste locatie.

Belangrijke vragen die in het plan worden beantwoord zijn: hoe om te gaan met de drukke doorgaande autoweg langs het terrein en hoe om te gaan met een aantal oorspronkelijke, karakteristieke elementen zoals de Sphinx muur en het Brikkengebouw?

Omkering in het masterplan
Aan de basis van de visie U-turned staat het door de gemeente opgestelde stedenbouwkundig masterplan met half open U-vormige bouwblokken op een gemeenschappelijke parkeergarage. Block U-turned stelt een omkering in dit masterplan voor. De U-vormige blokken worden een halve slag gedraaid en komen met de open zijde aan de Frontensingel te staan, wat voordelen biedt voor zowel de geluidshinder, duurzaamheid, belevingswaarde als de integratie van oude structuren en nieuwe gebouwen. Het aantal woningen met een geluidsbelaste gevel wordt namelijk geminimaliseerd. Achter de transparante geluidsschermen wordt een groen ingericht atrium gemaakt waarmee ook de energieprestatie van het gebouw verbetert. Het Brikkengebouw wordt op meer natuurlijke wijze onderdeel van het geheel en de geluidsschermen bieden mogelijkheden om de symboliek van de bestaande Sphinx muur nieuw leven in te blazen.

Jury commentaar
Waar veel andere inzenders het verkeerslawaai van de Frontensingel te lijf gaan met zwaar opgetuigde verdedigingswerken, kiezen de ontwerpers van U-turned voor een aanpak die juist wordt gekenmerkt door openheid en transparantie. Het voorstel om de halfgesloten bouwblokken een halve slag te draaien, kan worden beschouwd als een positieve kritiek op het masterplan. De winst is evident. Achter de geluidsbelaste gevels langs de Frontensingelbevinden zich nauwelijks woningen, die immers naar het omsloten glazen atrium zijn gekeerd. Bovendien is het Brikkengebouw geïntegreerd op een manier die nu eens niet leidt tot een benauwde hoek waar oud en nieuw elkaar ontmoeten – wat in veel andere plannen een onontkoombare consequentie leek te zijn van het masterplan. Er wordt wel een prijs voor betaald: met dit ontwerp is het Sphinxkwartier niet meer herkenbaar als de ‘enclave’ die het altijd geweest is.

Opdrachtgever: Europan 10
Locatie: Maastricht
Programma: woongebouwen
Status: afgerond
Periode: 2010

1e prijs Europan 10