Nieuws

Spoorzone Delft

Ontwerp gestart voor een stedelijk woongebouw met werkruimtes op de begane grond.

Direct naast het historisch centrum van Delft realiseren we in het plangebied Leeuwenhoekkwartier een gecombineerd woon-werkgebouw. Het project is een samenwerking met OntwerpJeWoning en Vink Bouw en vindt plaats in nauwe samenspraak met de toekomstige bewoners.
Voor meer informatie over het project zie Grachtkavels 3-4 Leeuwenhoek