Nieuws

Onderzoek Het Leidse Gasthuis afgerond

Het onderzoek Het Leidse Gasthuis, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie namens het Ministerie van Zorg en Welzijn, is onlangs afgerond.

Het ontwerpend onderzoek reageert op actuele veranderingen in het zorglandschap. Er wordt gezocht naar nieuwe gebouw-, woon- en zorgconcepten voor vormen van geclusterd en meestal tijdelijk wonen voor mensen met een lichte zorgvraag.

Voor meer informatie over het onderzoek zie Het Leidse Gasthuis